Studium przypadku : Renata

Renata - Mentor to women with disabilities

Renata Pomarańska: mentorka kobiet z niepełnosprawnościami

Wstęp:

Renata Pomarańska – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Renata zajmuje się pracą socjalną w różnych jej wymiarach. Ponadto organizuje sesje dyskusyjne, m.in. z projektu socjalnego w praktyce pomocy społecznej. Posiada znaczący dorobek naukowy w zakresie pracy socjalnej i ekonomii społecznej. Obecnie prowadzi badania nad komunikacją interpersonalną pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobami niepełnosprawnymi fizycznie (w oparciu o model psychologiczny F. Schulza von Thuna). 

Motywacja: 

Renata została zmotywowana do wolontariatu w Viva Femina po pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim ze studentami z niepełnosprawnością. Była świadkiem, jak po ukończeniu studiów mają oni problemy ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wielu z jej studentów zwracało się do niej o radę. 

Kobiety z niepełnosprawnością doświadczają na rynku pracy podwójnego wykluczenia. Z jednej strony wynika ono z płci, gdyż sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza od sytuacji mężczyzn, a z drugiej strony – z niepełnosprawności. Gorszą pozycję kobiet niepełnosprawnych na rynku pracy powodują niskie kwalifikacje tej grupy społecznej, które są podstawą dalszych trudności na rynku pracy. 

Otrzymane wsparcie: 

Renata posiada cechy osobowe do pracy w charakterze mentora i stale aktualizuje swoje umiejętności 

Cele: 

Wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności kobiet. Podstawowym celem mentoring będzie umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z klientką z niepełnosprawnością przy powstrzymaniu się od narzucania jej swojego autorytarnego zdania. Aby ten cel dobrze wypełnić, mentor musi najpierw przeanalizować swoją wiedzę i jeśli zajdzie potrzeba uaktualnić ją. Dopiero potem może wykorzystać umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wykonywanej pracy zawodowej. 

Bariery: 

Jedyną barierą, jaką ma Renata, jest znalezienie czasu dla swoich klientów. 

Wnioski z lekcji: 

Podczas swojej pracy Renata przekonała się, jak ważna dla osób niepełnosprawnych jest relacja jeden do jednego.  

Kobiety z niepełnosprawnością należą do osób o specjalnych potrzebach, stąd mentoring ma dla nich wymiar bardziej osobisty niż w przypadku osób pełnosprawnych, z dostosowaniem się do ich indywidualnych wymagań. Dobre dopasowanie mentora i uczącej się kobiety z niepełnosprawnością może mieć kluczowe znaczenie dla korzyści mentee, mentora i organizacji.

Impakt: 

Wprowadzanie pozytywnych zmian na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uczenie się od nich i podnoszenie umiejętności mentorskich. 

Podsumowanie:

W Viva Femina zajmuje się szkoleniami z zakresu umiejętności miękkich, przedsiębiorczości, komunikacji w biznesie. Ekspert w dziedzinie równości płci; uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów, ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości kobiet.  

Renata świadczy usługi mentoringowe dla klientek Viva Femina. 

Scroll to Top