Studia przypadków: Alexandra

Alexandra - "One woman three brands"

Alexandra Simões: Jedna kobieta i trzy marki!

Wstęp: 

Alexandra jest kobietą, która wiedziała jak powiedzieć “Dość” i wzięła odpowiedzialność za swoje przeznaczenie i przejęła stery swojego życia.  Po długiej karierze w hotelarstwie i nabawieniu się niepełnosprawności fizycznej (całkowita wymiana stawu biodrowego), Alexandra rozpoczęła własny biznes wokół filtracji wody, suplementów diety i nieruchomości. 

Motywacja: 

Motywacja Aleksandry do zakładania własnych firm wynika z potrzeby autonomii i posiadania własnych celów i tempa życia, aby móc uważniej śledzić rozwój syna. 

Otrzymane wsparcie: 

Aleksandra zawsze była wspierana przez rodzinę i krąg przyjaciół, szukała wsparcia w organizacji przedsiębiorców w ramach sieci wymiany wiedzy, doświadczeń i możliwości. 

Cele: 

Głównymi celami Aleksandry są jej autonomia, wkład pracy w jej osobiste spełnienie oraz pomaganie ludziom w prowadzeniu zdrowszego stylu życia, czując się przy tym jak u siebie. 

Bariery: 

Alexandra skupia się na ignorancji niektórych ludzi jako rodzaju niepełnosprawności, która nie pozwala im zaakceptować sukcesu i zdolności kobiety z niepełnosprawnością. Podkreśla, że aby osiągnąć sukces, trzeba otaczać się tylko ludźmi, którzy podzielają mentalność zwycięzcy. 

Wnioski z lekcji: 

Alexandra jest lekcją odwagi i skupienia dla wszystkich ludzi. Niezależnie od płci czy możliwości fizycznych, determinacja i skupienie, by przejąć kontrolę nad własnym życiem zawodowym i osobistym, mimo że jest w zasięgu każdego, nie są stosowane w praktyce z powodu poczucia niepewności, które społeczeństwo odciska na samostanowieniu. 

Impakt: 

Inspiracją dla sprawy Alexandry jest fakt, że zrobiła krok naprzód, aby robić to, co chce, jak chce, na swój własny sposób.  To już samo w sobie jest imponujące, bez konieczności dodawania faktu bycia kobietą i/lub niepełnosprawności fizycznej. 

Wnioski: 

Podsumowując, przykład Aleksandry w zakresie samostanowienia dokumentuje potencjał przedsiębiorczości tych, którzy nie słuchają tych, którzy koncentrują się na trudnościach i przeszkodach i dążą do własnego sukcesu, zamiast poświęcić się realizacji celów innych. 

Scroll to Top