Wonder Women Works

Wspieranie poprzez naukę rozwoju zawodowego i osobistego kobiet niepełnosprawnych w Europie i poza nią, poprzez wzmacnianie ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych.

Nasze cele

Głównym celem tego projektu jest wspieranie, poprzez naukę, rozwoju zawodowego i osobistego kobiet niepełnosprawnych w Europie i poza nią.

Nasze priorytety

• Integracja i różnorodność we wszystkich obszarach edukacji i szkoleń
• Tworzenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji, poprawa dostępności i zwiększenie liczby osób korzystających z edukacji dorosłych
• Poprawa dostępności wysokiej jakości możliwości uczenia się dla dorosłych

Grupy docelowe

• Kobiety niepełnosprawne chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych
• Niepełnosprawne kobiety-przedsiębiorcy chętne do pomocy innym niepełnosprawnym kobietom
• Organizacje szkolące osoby niepełnosprawne i ich trenerzy
• Inne

Praca jest wartością, która umożliwia jednostce pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zapewnia materialne warunki egzystencji, określa rolę i status w organizacji społecznej. Należy podkreślić, że praca oprócz funkcji ekonomicznej pełni również wiele innych – jest warunkiem, szansą lub środkiem realizacji wielu potrzeb wykraczających poza ekonomię. Coraz częściej w przypadku chorób i niepełnosprawności specjaliści podkreślają znaczenie pracy jako elementu rehabilitacji społecznej.
Group of people posing in Granada

Partnerzy projektu

Scroll to Top