Wonder Women Works

Wspieranie poprzez naukę rozwoju zawodowego i osobistego kobiet z niepełnosprawnościami w Europie by wyposażyć je w umiejętności przedsiębiorcze i cyfrowe.

Nasze Cele

Głównym celem tego projektu jest wspieranie, poprzez naukę, rozwoju zawodowego i osobistego kobiet z niepełnosprawnością w Europie i poza nią.

Nasze Priorytety

• Włączenie i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia i szkolenia
• Tworzenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji, poprawa dostępności i zwiększenie udziału w kształceniu dorosłych
• Poprawa dostępności wysokiej jakości możliwości uczenia się dla dorosłych

Grupy Docelowe

• Kobiety z niepełnosprawnością chcące rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze i cyfrowe
• Niepełnosprawne Kobiety przedsiębiorcze chcące pomagać innym kobietom z niepełnosprawnościami
• Organizacje szkolące osoby Niepełnosprawne i ich trenerzy
• Inne

Praca jest wartością, która umożliwia jednostce pełne uczestnictwo w życiu społecznym

Zapewnia materialne warunki egzystencji, definiuje rolę i status w organizacji społecznej. Należy podkreślić, że praca oprócz funcji ekonomicznej pełni wiele innych – jest warunkiem, możliwościa i środkiem realizacji wielu potrzeb wykraczających poza ekonomie.
Coraz częściej w przypadku choroby i niepełnosprawności, specjaliści podkreślają znaczenie pracy jako społecznej rehabilitacji.

Projekt Partnerzy

Scroll to Top