Group of women at work

Inspirujące historie: Przewodnik po programie dla kobiet z niepełnosprawnościami

Odkryj sytuację cyfrowej przedsiębiorczości społecznej w Europie i inspirujące historie kobiet odnoszących sukcesy w tym sektorze dzięki przewodnikowi dla kobiet z niepełnosprawnościami. Przewodnik składa się z 3 części: 1) Model koncepcyjny cyfrowej przedsiębiorczości społecznej 2) Zbiór najlepszych praktyk “od pomysłu do przedsiębiorczości” oraz 3) Opinie ekspertów na temat przyszłego rozwoju cyfrowej przedsiębiorczości społecznej i możliwości biznesowych.

Cel: Głównym celem przewodnika jest dostarczenie ukierunkowanych informacji na temat proponowanego systemu dla cyfrowych przedsiębiorców społecznych w oparciu o model sukcesu kobiet z niepełnosprawnościami.

Innowacja: Innowacyjność Przewodnika polega na podejściu opartym na współpracy. Angażując się w społeczność kobiet z niepełnosprawnościami, dostosowaliśmy doświadczenie edukacyjne, które rezonuje z wyjątkowymi wyzwaniami i aspiracjami naszych użytkowników. Treść, wyselekcjonowana na podstawie rzeczywistych scenariuszy biznesowych, oferuje praktyczne spostrzeżenia i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Grupy docelowe:

  1. Aspirujący przedsiębiorcy: Kobiety z niepełnosprawnościami pragnące doskonalić swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w celu zakładania lub prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Personel wspierający: Osoby i organizacje zaangażowane we wspieranie przedsiębiorczości kobiet z niepełnosprawnościami.
  3. Podmioty edukacyjne: Instytucje szkoleniowe, doradcy zawodowi i nauczyciele, których celem jest rozszerzenie metodologii szkoleń cyfrowych.
  4. Interesariusze społeczni: Stowarzyszenia, decydenci i inne podmioty zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości kobiet z niepełnosprawnościami.

Wpływ: Trenerzy korzystający z tego przewodnika będą mieli możliwość włączenia umiejętności cyfrowych XXI wieku do szkolenia i przekazania tych samych umiejętności kobietom z niepełnosprawnościami. Przewodnik może być wykorzystywany jako przewodnik pomagający w rozwoju kobiet-przedsiębiorców z niepełnosprawnościami, zwiększając w ten sposób zainteresowanie i zaangażowanie kobiet z niepełnosprawnościami, poprawiając wyniki uczenia się. W rezultacie kobiety z niepełnosprawnościami mogą zastanowić się nad znaczeniem cyfrowych sieci społecznościowych. Wszystkie materiały są pochodzą z rzeczywistych przypadków firm i pomagają wnieść nowe spojrzenie na biznes kobiet.

Możliwość przeniesienia: Przewodnik jest dostępny we wszystkich językach partnerów oraz w języku angielskim.  Co ważniejsze, każdy partner stworzył własną wersję dla swojego wkładu we wsparcie, zwiększając tym samym jego potencjał przenoszenia. Międzynarodowy charakter prezentowanych materiałów i najlepsze przypadki dodatkowo wzmacniają możliwość ich transferu.

Patrząc w przyszłość:  Przewodnik jest narzędziem do poprawy innowacyjności przedsiębiorczyń, które będzie szczególnie przydatne w erze post-Covid, w której kobiety będą musiały przemyśleć wiele swoich działań.

Kliknij poniższe łącza, aby pobrać pakiet przewodnika w formacie PDF lub ePub.

Scroll to Top