Wideo storytelling

Witamy na naszej mikrostronie prezentującej historie kobiet-przedsiębiorców z niepełnosprawnością. Znajdziesz tu inspirujące studia przypadków i film dokumentalny zawierający osobiste świadectwa tych niezwykłych kobiet, a także ich mentorów i nauczycieli. Poprzez te historie mamy nadzieję zwrócić uwagę na wyzwania i sukcesy kobiet z niepełnosprawnościa w świecie przedsiębiorczości, a także pokazać ich determinację, kreatywność i innowacyjność. Naszym celem jest promowanie świadomości, dostarczanie inspiracji i zachęcanie do większego wsparcia dla kobiet przedsiębiorców. Zapraszamy do odwiedzenia strony, zapoznania się z tymi inspirującymi historiami i dołączenia do nas w świętowaniu osiągnięć tych niezwykłych kobiet.

Film dokumentalny

Ten inspirujący dokument przedstawia osobiste historie niepełnosprawnych kobiet-przedsiębiorców, a także ich mentorów i nauczycieli. Poprzez swoje doświadczenia uczestniczki dzielą się spostrzeżeniami na temat możliwości, motywacji i czynników sukcesu związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, pomimo stawiania czoła różnym wyzwaniom. Dokument jest częścią rezultatu projektu “Video Storytelling”, którego celem jest promowanie i świętowanie osiągnięć kobiet niepełnosprawnych w dziedzinie przedsiębiorczości. Podkreśla znaczenie zapewnienia równych szans i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościa w realizacji ich przedsiębiorczych marzeń, a także cenną rolę mentoringu i edukacji w ich sukcesie.

Studia przypadków

Kolekcja studiów przypadku przedstawia kobiety przedsiębiorcze z niepełnosprawnością. Projekt ten ma na celu zwrócenie uwagi na historie inspirujących kobiet, które pokonały bariery i wyzwania, aby stworzyć udane firmy i wywrzeć pozytywny wpływ na swoje społeczności. Poprzez te studia przypadków mamy nadzieję pokazać różnorodność, odporność i kreatywność kobiet jako przedsiębiorców, a także dostarczyć inspiracji i wskazówek dla innych, które mogą stanąć przed podobnymi wyzwaniami. Wierzymy, że przedsiębiorczość jest potężnym narzędziem integracji społecznej i ekonomicznej, a dzieląc się tymi historiami, możemy przyczynić się do powstania bardziej integracyjnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że te studia przypadków będą dla Ciebie pouczające, inspirujące i wzmacniające oraz że zachęcą Cię do realizacji własnych marzeń o przedsiębiorczości.
 
 

Kliknij na tytuły studiów przypadku poniżej, aby zapoznać się z historiami tych cudownych kobiet 

Anabel - "Under the sun" project

Anabel: Wolontariat w ramach projektu "Pod Słońcem" na rzecz uchodźców z Saharawi

Anabel jest hiszpańską 22-letnią studentką psychologii z wadą wzroku wynoszącą 7%. Jest wolontariuszką w projekcie "Pod Słońcem", który ma na celu poprawę warunków życia uchodźców z Saharawi. W tym studium przypadku poznamy jej motywację do pracy w wolontariacie, wsparcie, jakie otrzymała, cele projektu, bariery, na jakie napotkała, oraz to, jak narzędzia cyfrowe mogą pomóc jej w działaniach.

María - Breaking barriers

Przełamywanie barier: Projekt Maríi na rzecz integracji i zmiany społecznej

María jest pisarką z Baeza, miasta w Jaén, prowincji Hiszpanii. Stworzyła projekt, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub potrzebujących wsparcia. Jej projekt skupia się na sieciach społecznościowych, zwłaszcza na Wattpad, gdzie publikuje opowiadania i prace, które pozwalają ludziom poczuć się zintegrowanymi i znaleźć postacie odzwierciedlające ich rzeczywistość.

Alexandra - "One woman three brands"

Alexandra Simões: Jedna kobieta i trzy marki!

Alexandra jest kobietą, która wiedziała jak powiedzieć "Dość" i wzięła odpowiedzialność za swoje przeznaczenie i przejęła stery swojego życia. Po długiej karierze w hotelarstwie i nabawieniu się niepełnosprawności fizycznej (całkowita wymiana stawu biodrowego), Alexandra rozpoczęła własny biznes wokół filtracji wody, suplementów diety i nieruchomości.

Gabriela - The artisan and accountant

Gabriela Vicente - rzemieślniczka i księgowa z pełnym sercem: Kobieta przedsiębiorcza!

Gabriela jest dyplomowaną księgową i rzemieślniczką ze zdiagnozowanym słabym wzrokiem, która stawiła czoła wyzwaniom i pokonała przeszkody, aby założyć własną firmę. Gabriela pragnie i zawsze wykazywała potrzebę zmiany swojego życia, głównie ze względu na swoją wadę wzroku, i w ten sposób wspierania społeczności w swojej okolicy. W trakcie swojej podróży ta twarda kobieta nauczyła się pracować z konkretnymi programami dla osób słabowidzących i sprzętem pomocniczym.

Iuliia - Overcoming barriers

Overcoming Barriers: Kobieta z niepełnosprawnością tworzy możliwości edukacji i zatrudnienia

Iuliia Resenchuk to niezwykła kobieta, która pomimo wielu wyzwań, poświęciła swoją karierę tworzeniu bardziej integracyjnego i sprawiedliwego społeczeństwa dla osób niepełnosprawnych na Ukrainie. Po urazie rdzenia kręgowego w wypadku samochodowym, w wyniku którego porusza się na wózku inwalidzkim, Iuliia wykorzystała swoje osobiste doświadczenia jako motywację do tworzenia pozytywnych zmian w swojej społeczności.

Oleksandra - Breaking barriers

Przełamywanie barier: Zmiana ścieżki kariery z rzecznika IT w marketingu na twórcę oprogramowania

Oleksandra jest programistką z Norymbergi w Niemczech, oryginalnie pochodzi z Ukrainy. Swoją nową pracę w Niemczech rozpoczęła na kilka tygodni przed inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Zmieniła swoją ścieżkę zawodową z marketingowej w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu w Microsoft na rozwój oprogramowania sieciowego. Jej rola w Microsofcie polegała na zarządzaniu kilkoma projektami mającymi na celu wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym za pomocą technologii informatycznych w regionie Morza Czarnego. Oleksandra zaangażowała firmy partnerskie, pracowników Microsoftu oraz młodych profesjonalistów IT w celu wzmocnienia kadry zarządzającej organizacji pozarządowych oraz beneficjentów za pomocą technologii Microsoft, w tym promocji pracy zdalnej. Jako osoba niepełnosprawna zawsze wiedziała, że praca zdalna i IT mogą poprawić integrację i różnorodność. Jej celem jest realizacja pełnego potencjału jako działacza społecznego i twórcy oprogramowania poprzez innowacje.

Małgorzata - The Artisan

Małgorzata Tomaka: Artystka

Małgorzata jest artystką wytwarzającą rękodzieło. Do sprzedaży swoich produktów wykorzystuje narzędzia cyfrowe. Potencjalni klienci mogą znaleźć jej produkty na jej Instagramie i Facebooku. W tej chwili nie posiada sklepu stacjonarnego, w którym mogłaby sprzedawać swoje produkty.

Renata - Mentor to women with disabilities

Renata Pomarańska: mentorka kobiet z niepełnosprawnościami

RENATA POMARAŃSKA - doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Renata zajmuje się pracą socjalną w różnych jej wymiarach. Ponadto organizuje sesje dyskusyjne, m.in. z projektu socjalnego w praktyce pomocy społecznej. Posiada znaczący dorobek naukowy w zakresie pracy socjalnej i ekonomii społecznej. Obecnie prowadzi badania nad komunikacją interpersonalną pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobami niepełnosprawnymi fizycznie (w oparciu o model psychologiczny F. Schulza von Thuna).

Scroll to Top