Studia przypadków: Gabriela

Gabriela - The artisan and accountant

Gabriela Vicente - rzemieślniczka i księgowa z pełnym sercem: Kobieta przedsiębiorcza!

Wstęp: 

Gabriela jest dyplomowaną księgową i rzemieślniczką ze zdiagnozowanym słabym wzrokiem, która stawiła czoła wyzwaniom i pokonała przeszkody, aby założyć własną firmę.  Gabriela pragnie i zawsze wykazywała potrzebę zmiany swojego życia, głównie ze względu na swoją wadę wzroku, i w ten sposób wspierania społeczności w swojej okolicy.  W trakcie swojej podróży ta twarda kobieta nauczyła się pracować z konkretnymi programami dla osób słabowidzących i sprzętem pomocniczym. 

Motywacja:

Motywacja Gabrieli do założenia własnej firmy wzięła się z potrzeby całkowitej zmiany swojego życia i stawienia czoła wyzwaniom wynikającym z jej wady wzroku, zwłaszcza przy 5-letnim wówczas synu. Motywacją dla niej jest również chęć wsparcia ogółu społeczności w jej mieście. Można więc powiedzieć, że motywacja tej bohaterki jest zakorzeniona w chęci stworzenia lepszej przyszłości dla swojego dziecka. 

Otrzymane wsparcie: 

Na wczesnym etapie Gabriela była na swojej drodze w przedsiębiorczości sama, ale później otrzymała wsparcie swojej mamy. Dodatkowo uczyła się i zdobywała wiedzę poprzez internet i wymianę doświadczeń z innymi rzemieślnikami.   Gabriela jest zobowiązana do ciągłego uczenia się, jak pracować ze specjalnym programem dla osób słabo widzących, a także do korzystania ze sprzętu wspomagającego, który ułatwi jej rutynę pracy. Chociaż nie wspomniała o wsparciu ze strony rządu lub organizacji pozarządowych, nasza wolontariuszka jest zdeterminowana, by znaleźć narzędzia i zasoby potrzebne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu w jej obecnym biznesie. 

Cele:

Głównymi celami Gabrieli jest wspieranie społeczności miasta, w którym obecnie mieszka, a tym samym wychowywanie swojego pięcioletniego wówczas syna. Jest zaangażowana w stawianie czoła wyzwaniom życia z jej wadą wzroku i codziennie stara się pokonywać przeszkody, aby osiągnąć sukces w swojej działalności. Gabriela chce również kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności jako certyfikowany księgowy.

Bariery:

Gabriela w trakcie swojej podróży jako przedsiębiorca napotkała kilka barier. Początkowo zajmowała się brakiem wsparcia ze strony podmiotów rządowych czy organizacji pozarządowych. Ponadto nasza wojowniczka wspomniała również, że na początku napotkała trudności w zaakceptowaniu i przystosowaniu się do tego nowego etapu w jej życiu, mając nową pozycję i rolę do odegrania.

Wnioski z lekcji: 

Ta wymiana informacji ujawnia znaczenie stawiania czoła wyzwaniom z determinacją, odpornością i wiarą w siebie. Nawet w obliczu przeszkód, takich jak brak początkowego wsparcia i osobiste ograniczenia, konieczne staje się poszukiwanie wsparcia, zdobywanie odpowiedniej wiedzy, ćwiczenie nowego uczenia się i utrzymywanie, gdy tylko jest to możliwe, długoterminowej wizji, aby osiągnąć swoje cele. 

Wpływ: 

Staje się ona inspirująca poprzez pokazanie doświadczeń osób z niepełnosprawnością wzroku oraz tego, jak pokonały one najróżniejsze wyzwania i poszły naprzód, aby stworzyć swój własny biznes i wspierać lokalną społeczność. Ta wymiana informacji stanowi przykład odporności człowieka, służąc jako zachęta dla innych, którzy mogą napotkać inne trudności w swojej przedsiębiorczej lub osobistej podróży.

Podsumowanie: 

Podsumowując, widać, że determinacja, wytrwałość i ciągłe poszukiwanie wiedzy są przyjmowane jako kluczowe elementy pokonywania wyzwań i osiągania celów, nawet w obliczu najróżniejszych przeciwności. Gabriela, choć napotkała bariery i brak początkowego wsparcia, znalazła motywację we własnej potrzebie zmiany i w chęci stworzenia lepszej przyszłości dla siebie i swojej społeczności. 

Scroll to Top