Wydarzenie organizowane przez Fundację Docete Omnes w Hiszpanii

Projekt Wonder Women Works: Wydarzenia upowszechniające przedsiębiorczość kobiet niepełnosprawnych

Projekt Wonder Women Works umożliwia niepełnosprawnym kobietom rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych. Poprzez strategiczne partnerstwo między organizacjami w Hiszpanii, Polsce, Portugalii i Niemczech, projekt zorganizował Multiplier Events w celu podzielenia się rezultatami projektu:

1) Narracje wideo: Studia przypadków przedstawiające wyzwania i sukcesy niepełnosprawnych kobiet.
2) Otwarta i interaktywna aplikacja internetowa: Platforma cyfrowa poświęcona wspieraniu przedsiębiorczości wśród niepełnosprawnych kobiet w całej Europie.
3) Program podnoszenia kwalifikacji: Programy szkoleniowe ze specjalnymi materiałami edukacyjnymi dla mentorów i rozwój podstawowych umiejętności dla kobiet z niepełnosprawnościami.
4) Przewodnik dla kobiet niepełnosprawnych: Kompleksowy przewodnik obejmujący koncepcyjny model cyfrowej przedsiębiorczości społecznej, najlepsze praktyki i opinie ekspertów.