Biuletyn Nº1, Lipiec 2022

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU WWW

LATO 2022 BIULETYN

Projekt WWW rozpoczął się spotkaniem partnerów 4-5 maja 2022 roku w Grenadzie. Podczas tego spotkania partnerzy projektu omówili kolejne kroki, które zostaną podjęte w ramach projektu. Miesięczne spotkania partnerów online zostały ustalone, aby partnerzy mogli dzielić się wszelkimi postępami, jakie poczynili i aby pomóc w nadchodzących wydarzeniach, takich jak LTTA w Granadzie i ogólnej organizacji projektu.

Szkolenie LTTA w Granadzie będzie skierowane do grupy docelowej projektu, którą stanowią kobiety przedsiębiorcze z niepełnosprawnością lub zagrożone wykluczeniem społecznym. LTTA będzie miało na celu wyposażenie członków zespołu projektowego w wiedzę i refleksję nad koncepcją projektu oraz posłuży jako szkolenie przygotowawcze w zakresie organizacji i szkolenia kobiet z niepełnosprawnościa. Działania podczas szkolenia rzucą również światło na niezbędne elementy, które powinny być zawarte w scenariuszach wideo i które przyniosłyby korzyści dla kursu.

Uczestnicy przejdą szkolenie w oparciu o wyniki opracowane przez konsorcjum i dokonają ich oceny oraz przekażą informacje zwrotne dotyczące opracowania wersji beta Rezultatów Projektu. Poniżej przedstawiono oczekiwane rezultaty projektu, które konsorcjum ma nadzieję osiągnąć w trakcie trwania LTTA i okresu trwałości projektu:

  1. Gruntowne zrozumienie koncepcji innowacji Projektu i umiejętność jej praktycznego zastosowania.
  2. Podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie opracowywania treści nauczania.
  3. Doskonalenie umiejętności facylitacji szkoleń.
  4. Lepsze przygotowanie do opracowywania PR-ów WWW.
  5. Wzmocnienie ducha zespołu projektowego.
  6. Zwiększona motywacja do uzyskania wysokiej jakości rezultatów w ramach projektu i lepsza współpraca.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top